Filtry do przesączania kropli

Filtry do przesączania kropli to narzędzia laboratoryjne używane do oddzielania ciał stałych od cieczy –  powszechnie stosowane głównie w chemii, biologii, medycynie oraz innych naukach przyrodniczych. Filtry do przesączania kropli nazywane są też „filtrami do sączenia” – a wybór materiału z jakiego zostały wykonane ( celuloza, polietylen, nylon, politetrafluoroetylen (PTFE) bądź inne) zależy od konkretnych wymagań – takich jak wielkość porów, odporność chemiczna czy przepuszczalność.

Filtry do przesączania kropli – jakie jest ich zastosowanie?

Filtry do przesączania kropli stosuje się głównie do czynności takich jak:

  • Sterylizowanie – filtry sterylne są wykorzystywane do usuwania bakterii i innych mikroorganizmów z roztworów, pozwalając tym samym na skuteczną sterylizację.
  • Oczyszczanie próbek – filtry tego typu z powodzeniem niwelują zanieczyszczenia, które mogą wpływać na wyniki analiz chemicznych lub biologicznych.
  • Przygotowanie preparatów do mikroskopów – filtry do przesączania kropli wspierają też przygotowanie czystych próbek do obserwacji pod mikroskopem.
  • Tworzenie różnego typu roztworów – usuwanie cząstek stałych z roztworów przed dalszymi etapami analizy lub eksperymentu przy pomocy specjalnych filtrów do przesączania to bardzo ważny aspekt pracy nad roztworami.

Filtry do przesączania kropli – jakie są ich parametry techniczne?

Do najistotniejszych parametrów technicznych filtrów do przesączania kropli należą:

  • Wielkość porów – która określa jakie dokładnie rozmiary cząstek są zatrzymywane przez filtr. Standardowe wielkości porów to 0,2 µm, 0,45 µm, 1 µm.
  • Przepuszczalność – czyli zdolność filtra do przepuszczania cieczy, zależna od materiału membrany i wielkości porów.
  • Odporność chemiczna – zależna od materiału, z którego wykonana jest membrana i obudowa filtra. To ważny parametr szczególnie w przypadku filtracji roztworów chemicznie agresywnych.

Filtry do przesączania kropli – jakie są ich rodzaje?

Filtry do przesączania kropli możemy podzielić na kilka grup – wśród których wyróżniamy:

  • Filtry strzykawkowe – niewielkich rozmiarów, jednorazowe filtry montowane na końcówce strzykawki służą do sprawnegoi łatwego filtrowania niedużych objętości cieczy.
  • Filtry próżniowe – wykorzystywane wraz z pompami próżniowymi do filtrowania większych objętości cieczy.
  • Filtry grawitacyjne – działające pod wpływem siły grawitacji, stosowane do sączenia w warunkach niskiego ciśnienia.

Filtry do przesączania kropli to ważny element codziennej pracy w laboratorium – umożliwiający precyzyjne oddzielenie ciał stałych od cieczy. Filtry tego typu stosuje się głównie w laboratoriach chemicznych – choć sprawdzają się również w medycynie czy biologii. Wybierając filtry do przesączania – zwróćmy szczególną uwagę na ich parametry, czyli odporność chemiczną, przepuszczalność i wielkość porów.