28 dni przydatności do użycia maści jałowej typu emulsja/ zawiesina w opakowaniu typu Airless do maści – raport badań

Wyniki raportu poniżej:

raport z badania airless